Gaming-Hub logo

PRAVIDLA | ADMIN TÝM

1. Pravidla serveru platí nejenom pro hráče, ale také pro Administrátory.

2. Administrátoři na portálu Gaming-Hub.eu nesmí být Administrátory na jiných herních portálech.

3. Administrátoři nesmí šírit důvěrné informace mimo aktivní členy Admin týmu. Šířit důvěrné informace nesmí ani po opuštění Admin týmu. Mohou být potrestáni permanentním banem bez nároku na unban.

4. Administrátoři musí mít funkční mikrofon.

5. Administrátoři musí používat Discord (být online) a sledovat a řešit reporty a tickety.

6. Každý administrátor by měl být vzorem pro hráče (chovat se rozumně, nenadávat, ...) a jeho vystupování by mělo být na profesionální úrovni.

7. Administrátoři by se měli snažit udržet hráče na serveru a ne je hned banovat nebo kickovat za neznalost pravidel. Před udělením trestu by měl každý Administrátor důkladně zvážit situaci.

8. Je zakázáno zneužívat administrátorských práv (kazit nebo zvýhodňovat hru ostatním hráčům a sobě).

9. Administrátoři musí být na serveru aktivní (nejlépe každý den alespoň hodinu). Aktivní musí být na serveru zejména, když tam je více hráčů a není tam žádný jiný administrátor. Jakoukoliv delší neaktivitu musí Administrátoři nahlásit dopředu.

10. Před udělením trestu musí Administrátoři hráče vždy upozornit na porušování pravidel (výjimka jsou cheaty, úmyslná reklama nebo opakující se porušování pravidel).

11. Administrátoři nesmí mít na serveru klientem utišeného hráče, musí poslouchat voice chat, sledovat chat, přezdívky hráčů a řešit jakékoliv porušování pravidel.